Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie przy ul. Sportowej 41, na podstawie z art.11, 12 i 13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy. Składanie niezbędnych dokumentów do 8.12.2017r. w biurze MOSiR. Więcej informacji w…