W dniu 30.12 na obiekt Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie  dotarła elektroniczna tablica wyników, która została zakupiona w ramach projektu pt. „Tablica dla kibica”, którego Głównym Partnerem jest ENERGA Grupa ORLEN. Projekt jest wspierany w ramach Strategii CSR Grupy ENERGA. Nowoczesna tablica o wymiarach 4m x1,6m, która zostanie zamontowana na dachu  budynku zarządzania…