Zasady gry – Mini Golf

Zasady gry  w Mini Golfa:

 1. W grze może uczestniczyć od 2 do 6 zawodników. Każdy gracz otrzymuje kij.
 2. Jak najmniejszą ilością uderzeń należy doprowadzić piłeczkę do dołka.
 3. Obowiązuje kolejność zaliczania dołków od 1 do 12.
 4. Każdy z zawodników ma maksymalnie 10 prób przy każdym dołku.
 5. Pierwsze uderzenie rozpoczyna się z pola startowego.
 6. Po wypadnięciu piłki z pola gry wznowienie gry następuje z pola startowego.
 7. Każde następne uderzenie wykonuje się z tego miejsca, w którym piłeczka się zatrzymała.
 8. Uczestnicy wykonują uderzenia kolejno lecz następny dopiero wtedy, gdy poprzedni zawodnik zaliczy dołek.
 9. Liczy się wykonywane uderzenia od momentu startu do wprowadzenia piłeczki do dołka.
 10. Każdą następną stację rozpoczyna zawodnik, który zajął ostatnie miejsce na stacji poprzedniej.
 11. Uczestnik, który trafi do dołka za pierwszym razem otrzymuje 1pkt, za drugim 2pkt, za trzecim 3 pkt, itd.
 12. Uczestnik, któremu nie udało się trafić w dziesięciu próbach otrzymuje 10 pkt.
 13. Turniej wygrywa ten, kto uzyska mniejszą ilość punktów na wszystkich rozgrywanych stacjach.
 14. Przy wynikach remisowych rozgrywa się dodatkową stację do rozstrzygnięcia.

 Content | Menu | Access panel