Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie jest jednostką organizacyjną Miasta Rypin. Przedmiotem naszej działalności jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej , sportu i turystyki oraz administrowanie obiektami sportowymi w Rypinie. W naszym ośrodku działa kilka sekcji takich jak: tenis ziemny, brydż, siłownia, nordic walking….