O nas

mosir_logo

jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rypin prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Siedziba mieści się w Rypinie na ul. Sportowej 41. Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Rypin.

Prowadzimy działalność podstawową o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji, imprez wystawienniczych, usług hotelarskich i innych a w szczególności:

  1. świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji ;
  2. udostępnianie, dzierżawienie i wynajmowanie obiektów  na działalność: sportową, rekreacyjną, widowiskową, wystawienniczą, handlową i inną;
  3. prowadzenie działalności hotelarskiej;
  4. prowadzenie sekcji sportowych;
  5. utrzymanie zieleni na terenie miasta Rypin;
  6. utrzymanie i nadzór nad obiektami Orlik;
  7. zarządzanie komunalną infrastrukturą sportowo – rekreacyjną oraz jej rozbudowa, modernizacja, remonty i bieżące utrzymanie ich funkcjonowania;
  8. gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, tworzenie uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie majątku Gminy dla realizacji wyznaczonych celów;
  9. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych;
  10. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta Rypin.

 

 Content | Menu | Access panel