Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie

ul. Sportowa 41

87-500 Rypin

tel. 54 280 2168

54 280 20 07

e-mail: mosirrypin@wp.pl