Disc Golf

To nowa atrakcja, która znajduję się w zrewitalizowanym parku miejskim przy ul. E. Orzeszkowej. 👍
➡️Gra polega na rzucaniu latającymi dyskami do celów w postaci metalowych koszy, a jej celem jest przejście danego układu dołków, jak najmniejszą łączną liczbą rzutów. Rozgrywka przypomina zwykły golf, tylko zamiast kija i piłeczki mamy dyski, a zamiast dołka w ziemi – metalowy kosz z łańcuchami.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców do spróbowania swoich sił w tej coraz bardziej popularnej dyscyplinie sportowej. To zupełnie nowa możliwość spędzenia aktywnie wolnego czasu na łonie natury.

Definicje :

 • Gracz – nasz klient korzystający z pola do Disc Golfa
 • Użyczający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie ul. Sportowa 41.
Regulamin:
 1. Pola do disc golfa czynne są w godzinach od 8:00 do zmierzchu.
 2. Pola przeznaczone są dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych, dzieci do 12 lat powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają opiekunowie.
 4. Gracz zobowiązany jest zgłosić się do Użyczającego w celu wypożyczenia sprzętu do gry, musi posiadać i okazać dowód osobisty, legitymację szkolną w celu potwierdzenia tożsamości.
 5. Jedna osoba uprawniona jest do wypożyczenia maksymalnie 1 zestawu dysków (3 dyski o różnych parametrach)
 6. Sprzęt wypożycza się na okres maksymalnie 2 godzin.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia sprzętu Gracz zobowiązuje się pokryć koszty zakupu w formie gotówkowej zgodnie z cennikiem. Za szkody dzieci odpowiadają opiekunowie.
 8. Zabrania się: gry po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających, palenia papierosów, picia alkoholu, śmiecenia, wchodzenia na elementy inne niż chodnik i sztuczna trawa.
 9. Użyczający w przypadku korzystania ze sprzętu w sposób nieodpowiedni, może odmówić Graczowi dalszego korzystania z Disc Golfa – opłata  w tym przypadku nie podlega zwrotowi.
 10. Gracz nie może udostępniać kompletu do gry osobom trzecim.
 11. Gracz ponosi całkowitą odpowiedzialność (prawną i finansową) za urazy swoje i osób trzecich.
 12. Gracz ponosi także pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się do zaleceń Użyczającego i nieodpowiedniego korzystania z pól do Disc Golfa.
 13. Gracz zobowiązuje się przestrzegać ogólnego regulaminu Użyczającego.
 14. Użyczający ma prawo usunąć Gracza z pola Disc Golfa nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu.Content | Menu | Access panel