Rypiński Stadion ze Świadectwem PZLA !!!

Z radością informujemy, iż nasz stadion otrzymał świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zgodnie z ustalonymi przez Związek zasadami stadion zostaje zaliczony do stadionów kategorii VB.

Na naszym stadionie mogą być rozgrywane wszystkie konkurencje biegowe (bez biegu z przeszkodami), chód sportowy, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem i młotem oraz rzut oszczepem. Wyniki uzyskiwane w skoku wzwyż, skoku w dal, trójskoku oraz rzutu oszczepem, będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom I klasy sportowej, natomiast w pozostałych konkurencjach do klasy MM (mistrzowska międzynarodowa) jedynie po spełnieniu ogólnych wymagań dot. rangi zawodów (m. in. zapewnienie odpowiedniej obsady sędziowskiej, właściwych systemów pomiaru czasu i długości oraz stosownego sprzętu zawodniczego), zawartych w regulaminie PZLA oraz po akceptacji tej rangi przez Dział Techniczny PZLA.

Sponsorem obiektów sportowych MOSIR jest Grupa Energa SA