Likwidacja gniazd gawronów

✅Urząd Miasta Rypin we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji prowadzi akcję usuwania gniazd gawronów na miejskich terenach.

✅Działania polegające na usuwaniu gniazd gawronów, których odchody stwarzają zagrożenie epidemiologiczne, można prowadzić w określonym czasie i posiadając odpowiednią zgodę, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W tym roku Urząd Miasta Rypin otrzymał pozwolenie na usuwanie gniazd w siedmiu lokalizacjach: w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego, przy Przedszkolu Miejskim nr 2, na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Mławska- Dworcowa, przy ul. Powstania Styczniowego, Nowy Rynek, Nowe Osiedle oraz Mławska 35.
Walka z gawronami nie jest łatwa. Są to bardzo inteligentne ptaki, a ich grupy są dobrze zorganizowane. Pierwsze działania w walce z tymi ptakami, miasto podjęło w 2011 roku. Wówczas wykorzystywano metodę płoszenia biosonicznego, która polegała na płoszeniu ptaków dźwiękami imitującymi odgłosy drapieżników. Najbardziej skuteczną metodą okazało się jednak systematyczne usuwanie gniazd ptaków.

✅Warto dodać, że działania polegające na usuwaniu gniazd prowadzone są na terenach, będących we władaniu miasta. Zarządcy spółdzielni mieszkaniowych również mogą prowadzić tego typu akcje, po otrzymaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.