Turniej brydża sportowego

Turniej brydża sportowego par o puchar Burmistrza Miasta Rypin!