Umowa na termomodernizację MOSiR podpisana

Dnia 8.12.2020r. w MOSiR Rypin odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku MOSiR w Rypinie”. 👏👏👍👍
Umowę podpisali Dyrektor MOSiR Sławomir Stefański oraz Marlena Szyszkowska, reprezentująca wykonawcę zadania – P.P.H.U. KAMI-BUD z siedzibą w Rętwinach. Termin wykonania robót planowany jest w okresie od dnia 14 marca do 12 czerwca 2021r. ✅Zakres prac obejmował będzie m.in. docieplenie stropodachu z wymianą pokrycia z papy termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich dachu z wymianą orynnowania, wymianę istniejącej stolarki okiennej PCV, montaż nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian, wykonanie elewacji, tynku silikatowego, montaż okładzin z akrylowych paneli elewacyjnych imitujących okładzinę kamienną na części docieplonych ścian, montaż pionowych elementów elewacyjnych z belek drewna. Ponadto w ramach zadania naprawione zostaną schody wejściowe, wymienione zostaną daszki nad wejściami do budynku oraz instalacja odgromowa.🙂👍👏
✅Koszt inwestycji wynosi 284694,93 zł.