Modernizacja obiektów MOSiR w Rypinie

Modernizacja obiektów MOSiR w Rypinie.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie od dnia 08.12.2020 roku przystąpił do realizacji zadania w ramach projektu pt. „Tablica dla kibica”. Głównym Partnerem Projektu została ENERGA Grupa ORLEN. Projekt jest wspierany w ramach Strategii CSR Grupy ENERGA.

Zakłada on zakup i instalację elektronicznej tablicy wyników o wymiarach 4mx1,6m. na niedawno oddanym do użytku budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych.  Zakup i montaż tablicy służyć będzie społeczności lokalnej oraz przybywającym gościom. Na bieżąco wyświetlany będzie czas gry, wynik spotkania, bieżąca godzina, a także informacja o uczestnikach wydarzenia sportowego.

Jest to kolejna inwestycja, która przyczynia się do poprawy infrastruktury i unowocześniania obiektu.

ENERGA Grupa ORLEN wspiera MOSiR i miasto Rypin nie po raz pierwszy. Dzięki współpracy z ENERGA Grupa ORLEN w tym roku między innymi mogliśmy podziwiać piękne i kolorowe balony nad rypińskim niebem.

Wizualizacja tablicy planowanego zadania.