Modernizacja MOSiR Rypin

W dniu 30.12 na obiekt Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie  dotarła elektroniczna tablica wyników, która została zakupiona w ramach projektu pt. „Tablica dla kibica”, którego Głównym Partnerem jest ENERGA Grupa ORLEN. Projekt jest wspierany w ramach Strategii CSR Grupy ENERGA.

Nowoczesna tablica o wymiarach 4m x1,6m, która zostanie zamontowana na dachu  budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych wyposażona jest między innymi w panel tekstowo- graficzny służący do wyświetlania nazw drużyn i dowolnych tekstów o polu świecenia ok. 48x352cm. Wyświetla czas gry, wynik spotkania, bieżącą godzinę. Istnieje także  możliwość wcześniejszego przygotowania za pomocą dedykowanej aplikacji dowolnej ilości tekstów np. składów drużyn, powitań itp.

Dziękujemy  Głównemu Partnerowi   – ENERGA Grupa ORLEN za wsparcie i pomoc przy realizacji projektu. Już na wiosnę podczas pierwszych imprez sportowych tablica zostanie zaprezentowana szerszej grupie odbiorców – naszym kibicom.  Do zobaczenia.