Zasady korzystania z obiektów MOSiR w okresie pandemii

Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia. Nieczynne są baseny, siłownie, kluby i centra fitness. Z  obiektów sportowych, administrowanych przez MOSiR, mogą korzystać:

– zawodnicy pobierający stypendium sportowe,
– zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej,
– zawodnicy reprezentacji paraolimpijskiej,
– uprawiający sport w ramach ligi zawodowej,
– dzieci i młodzież uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy,

Osoby zainteresowane korzystaniem z obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR, zobowiązane są do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa związanych z COVID -19, wykazania swoich uprawnień poprzez przedstawienie dokumentu wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.