Budowa nowoczesnego budynku szatniowo-sanitarnego.

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwa budowa budynku szatniowo-sanitarnego. Zakres prac polega na budowie budynku wolnostojącego, niepodpiwniczonego o dwóch kondygnacjach nadziemnych (część budynku parterowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (utwardzeniem terenu, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, centralnego ogrzewania, wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą oraz instalacją odprowadzenia wód deszczowych). Budowa nowoczesnego budynku szatniowo-sanitarnego, który będzie służył sportowcom i mieszkańcom miasta, to kolejny etap modernizacji naszego ośrodka sportowego.
✅Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. Z o.o. z Bydgoszczy, z którym umowa na realizację inwestycji została zawarta w dniu 9 lutego br. Planowane zakończenie inwestycji to termin do 6 listopada br. Wartość brutto zadania wynosi 3 mln 616 tys. zł. Na realizację inwestycji nasze miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 mln 500 tys. zł
.