ZAWODY WĘDKARSKIE z okazji „Dni Rypina”

ZAWODY WĘDKARSKIE !!!
3 godzinne wędkowanie podczas „Dni Rypina” pozwoliło wyłonić najlepszą trójkę spośród 23 zawodników.
I Wiśniewski Łukasz
II Ozimkowski Patryk
III Jaworska Magdalena
Przygotowaliśmy również wyróżnienie za Największej Rybę i otrzymała ją Magdalena Jaworska.
Wszystkim zawodnikom za udział serdecznie dziękujemy.