TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO z okazji „Dni Rypina”

TURNIEJ TENISA ROZSTRZYGNIĘTY!!!
Turniej tenisa ziemnego z okazji „Dni Rypina” dostarczył dużo emocji. W turnieju wzięło udział 6 zawodników.
I miejsce – Iwo Kropkowski
II miejsce – Marek Adamowski
III miejsce – Jerzy Biernatowski
Dziękujemy uczestnikom za udział i zapraszamy na kolejny turniej.